Stowarzyszenia Rodziny Butlerów

W okresie od 24-01-2002 r. do 2012 roku działało w Gdyni "Stowarzyszenie Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin" (w skrócie: SRBiSR), stowarzyszenie to zostało założone przez Pan Andrzeja Butlera.
SRBiSR nawiązywało do tradycji warszawskiego Stowarzyszenia Rodziny Butlerów założonego jeszcze przed II Wojną Światową w roku 1937.


Kopia aktu założycielskiego Stowarzyszenia Butlerów i Rodzin Spokrewnionych z dnia 24-01-2002 Gdynia

Rodzina Butlerów za cel stawia sobie ochronę dziedzictwa Rodu Butlerów wywodzących się ze Wschodniego Munsteru w Irlandii, którym Henryk II angielski nadał ziemię w 1117 Protoplastą Rodu był Teobald Walter (1205/06 ) (utworzył ze Wschodniego Munsteru hrabstwo Ormond). Butlerowie byli jedną z najpotęniejszych rodzin irlandzkich: o najważniejszą godność w angielskiej częci Irlandii, tytuł namiestnika Irlandii konkurowali z sąsiadującymi Fitzgeraldami.
Protoplastaą polskiej dynastii Butlerów był Wilhelm (William) Butler, brat Waltera Butler, dziedziczący po bracie tytuł hrabiego. Wyprowadził on bez szwanku pułk z pola bitwy, a następnie w roku 1655, w randze generała majora, dowodził obroną Lwowa przed Szwedami, 28-30 lipca 1656 r. Walczył na szałcach Warszawy, a następnie oblegał i zdobył Toruń. Ostatnią kampanię Wilhelma była wojna z Turcją (1672-72), w czasie której walczył pod Chocimiem pod wodzą hetmana Sobieskiego.
Stowarzyszenie organizuje zjazdy, prowadzi badania genealogiczne rodu oraz skoligaconych, prezesem SRBiSR jest Andrzej Butler.

Niektóre historyczne dokumenty Stowarzyszenia Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin 1937 r.

Przedruk z Dziennika chicagowskiegoPrzedruk z Dziennika chicagowskiego.pdf
Statut, Stowarzysznie Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin 1937 rokuStatut, Stowarzysznie Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin 1937 roku.<
Jeden z komunikatów Stowarzysznia Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin z 1937 rokuJeden z komunikatów, Stowarzysznia Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin z 1937 roku.
Księga składek Stowarzysznia Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin z 1937 rokuKsięga składek Stowarzysznia Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin z 1937 roku.
Protokół z posiedzenia Komitety Wykonawczego SRB i SR z dnia 21-01-1937 r.Protokół z posiedzenia Komitety Wykonawczego SRB i SR z dnia 21-01-1937 r.
KwestionariuszKwestionariusz
Okólnik Komitetu Wykonawczego SRB i SR z dnia 25 czerwca 1937 roku.Okólnik Komitetu Wykonawczego SRB i SR z dnia 25 czerwca 1937 roku.
Okólnik Komitetu Wykonawczego SRB i SR z dnia 16 listopada 1937 roku.Okólnik Komitetu Wykonawczego SRB i SR z dnia 16 listopada 1937 roku.
Komunikat Zarządu SRB i SR z 27-12-1938 r.Komunikat Zarządu SRB i SR z 27-12-1938 r.
Komunikat Zarządu SRB i SR z 11/1937 r.Komunikat Zarządu SRB i SR z 16-11-1937 r.

Kwestionariusze BUTLERÓWKwestionariusze BUTLERÓW z archiwum Józefa Konopki.
Genealogie BUTLERÓW - Archiwum J. KonopkiGenealogie BUTLERÓW - z archiwum Józefa Konopki.
Stowarzyszenie BUTLERÓW - Archiwum J. KonopkiStowarzyszenie BUTLERÓW - z archiwum Józefa Konopki.

Link do scanów Statutu Stowarzyszenia Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin 31-08-1937