History of family
Family herbs
Family tree
Butler's possessions
Miedzna
Famous Butlers
Butlerowie nieznani
House related
Irish roots
Butlerowie i literatura
Linia Myszyniecka.jpg
Listy do Radziwiłów
Foto gallery
Statistics
Associations
Contact
Press about us
Archiw
Links


Rodzina Butlerów i Rodzin Spokrewnionych

W dniu 24-01-2002 r. Pan Andrzej Butler założył w Urzędzie Miasta Gdyni "Stowarzyszenie Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin" (w skrócie: SRBiSR) stowarzyszenie genealogiczno-heraldyczne z siedzibą w Gdyni.
SRBiSR nawiązuje do tradycji warszawskiego Stowarzyszenia Rodziny Butlerów założonego jeszcze przed II Wojną Światową w roku 1937.


Kopia aktu za³o¿ycielskiego Stowarzyszenia Butlerów i Rodzin Spokrewnionych, 24-01-2002 Gdynia


Rodzina Butlerów za cel stawia sobie ochronę dziedzictwa Rodu Butlerów wywodzących się ze Wschodniego Munsteru w Irlandii, którym Henryk II angielski nadał ziemię w 1117 Protoplastą Rodu był Teobald Walter (1205/06 ) (utworzył ze Wschodniego Munsteru hrabstwo Ormond). Butlerowie byli jedną z najpotęniejszych rodzin irlandzkich: o najważniejszą godność w angielskiej częci Irlandii, tytuł namiestnika Irlandii konkurowali z sąsiadującymi Fitzgeraldami.
Protoplastaą polskiej dynastii Butlerów był Wilhelm (William) Butler, brat Waltera Butler, dziedziczący po bracie tytuł hrabiego. Wyprowadził on bez szwanku pułk z pola bitwy, a następnie w roku 1655, w randze generała majora, dowodził obroną Lwowa przed Szwedami, 28-30 lipca 1656 r. Walczył na szałcach Warszawy, a następnie oblegał i zdobył Toruń. Ostatnią kampanię Wilhelma była wojna z Turcją (1672-72), w czasie której walczył pod Chocimiem pod wodzą hetmana Sobieskiego.
Stowarzyszenie organizuje zjazdy, prowadzi badania genealogiczne rodu oraz skoligaconych, prezesem SRBiSR jest Andrzej Butler.

Niektóre historyczne dokumenty Stowarzyszenia Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin 1937 r.

Przedruk z Dziennika Chicagowskiego Statut, Stowarzysznie Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin 1937 Jeden z komunikatów, Stowarzysznia Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin 1937 Ksiêga sk³adek, Stowarzysznia Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin 1937 Protoko³y, Stowarzysznia Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin 1937 Kwestionariusz Okólnik - 1 Okólnik - 2 Komunikat - 1 Komunikat - 2

Najedź kursorem myszki na ikonę pliku formatu PDF, a ukaże się temat zawartości danego pliku.

 

Copyright 2008-2019 by Andrzej Butler