History of family
Family herbs
Family tree
Butler's possessions
Miedzna
Famous Butlers
Butlerowie nieznani
House related
Irish roots
Butlerowie i literatura
Linia Myszyniecka.jpg
Listy do Radziwiłów
Foto gallery
Statistics
Associations
Contact
Press about us
Archiw
Links


Archiwum


Tutaj można zapoznać się z innymi dokumentami dotyczącymi Rodziny Butlerów.

1. Hrabiowie na Międzylesiu i Miedznej.
Hrabiowie na Międzylesiu i Miedznej
2. Wypis z ksiąg szlacheckich gubernii litewsko-wileńskiej wywodu familii urodzonych Butlerów herbu Butler (Oryginał).
Wypis z ksiąg szlacheckich gubernii litewsko-wileńskiej wywodu familii urodzonych Butlerów herbu Butler (Oryginał)
3. Wypis z ksiąg szlacheckich gubernii litewsko-wileńskiej wywodu familii urodzonych Butlerów herbu Butler (Tłumaczenie wg. Charls'a Butlera).
Wypis z ksiąg szlacheckich gubernii litewsko-wileńskiej wywodu familii urodzonych Butlerów herbu Butler (Tłumaczenie wg. Charls'a Butlera)

4. Sunday Express, 28th of Febuary 1937.
Sunday_Express

„Powyższe dokumenty zostały zamieszczone dzięki uprzejmości Pana Artura Schneider oraz jego Rodziny Piper i Karczewskich zamieszkałych w Belgii z odłamu Buttlerów linii Prusko-Włocławskiej.”
 

Copyright 2008-2019 by Andrzej Butler