History of family
Family herbs
Family tree
Butler's possessions
Miedzna
Famous Butlers
Butlerowie nieznani
House related
Irish roots
Butlerowie i literatura
Linia Myszyniecka.jpg
Listy do Radziwiłów
Foto gallery
Statistics
Associations
Contact
Press about us
Archiw
Links


Majątków Butlerów w Polsce

Gmina Frampol

W świetle najnowszych badań powstanie Frampola należy sytuować na, znaną już wcześniej ale ignorowaną datę, 1717 r., kiedy właścicielem dóbr radzięcinskich został hrabia Marek Antoni Butler.

Frampol zarys historii

Korczew

Feliks Kuczyński (1750-1814): syn Leona, właściciel Korczewa i Oserdowa. Miecznik podlaski od 1794 r., ostatni cześnik podlaski. Mimo, że w 1792 r. przystąpił do targowicy, po wybuchu powstania kościuszkowskiego stał się uczestnikiem insurekcji i zgromadził pod swoimi rozkazami ok. 7000 powstańców. Został mianowany pełnomocnikiem Rady Najwyższej Narodowej ziemi drohickiej. Pierwszą jego żoną była Alojza z Jabłonowskich, drugą Józefa Butler, z którą miał troje dzieci: Aleksandra, Felicjannę Konstancję (1805-1815) i Józefę (1807-1877) - zamężną z Franciszkiem Katerlą.
"...Syn jego, pan cześnik (Feliks Kuczyński), już w niezbyt młodym wieku ożenił się z panną Butler, córką starosty preńskiego Józefa Butler - druga żona Feliksa Kuczyńskiego - pochodziła z rodziny irlandzkich imigrantów Aleksander Kuczyński (urodzony w 1803 r.): syn Feliksa i Józefy z Butlerów. Skupił w swoich rękach ogromny majątek po ojcu i bezdzietnych wujach Butlerach. Oficer w czasie Powstania Listopadowego, członek sztabu generała Chłopickiego, organizator gwardii ruchomej w województwie podlaskim.

Miedzna
Miedzna (kiedyś Międzlesie) to miejscowość położona na Podlasiu, w odległości 12 km na północny wschód od Węgrowa. Przez osadę przepływa rzeka Miedzanka - dopływ Liwca.
Miedzna była miastem prywatnym. W XVII i I połowie XVIII wieku należała do Butlerów. Kiedy z miejscowości usunięto kalwinów, okazało się, że miejscowy kościół jest zdewastowany. Budowy nowej świątyni podjęła się dziedziczka Konstancja z Wodyńskich Butlerowa - żona Gotarda Wilhelma Butlera. Świątynia została oddana do użytku w 1670roku. Do tego kościoła w 1727r. został wniesiony cudowny obraz Matki Bożej. W miejscowości pod koniec XVI lub w I poł w. XVII wzniesiono zameczek, który istniał jeszcze w 1794r. Był on przez wiele lat dewastowany i ostatecznie rozebrano go w połowie XIX w. Do naszych czasów zachowały się jedynie niewielkie jego fragmenty. Ze związku z wcześniej wspomniana kasztelanką Gotard Butler doczekał się pięciorga dzieci: Teodora, Marka, Jana, Aleksandra i Katarzyny. Aleksander jako jedyny z potomków Gotarda doczekał się syna Marka Antoniego. Hrabia wraz z małżonką ufundował altarię różańcową i przyczynił się do powstania Bractwa Różańcowego w Miedznie. Marek Butler miał trzech synów: Łukasza Aleksandra, Józefa i Michała. Ten ostatni w 1765r. odnowił całe wnętrze kościoła oraz ołtarz. Wtedy też wykonano drugą rokokową ramę istniejącą do dziś. Dziedzic Miedzny ustanowił również fundusz na dwóch kościelnych trębaczy. Po śmierci dobrodzieja zrezygnowano z w/w funkcji, a pożar w 1802r. strawił świątynię. Michał Butler dwukrotnie wchodził w związki małżeńskie. Synów urodziła mu dopiero Marianna Markowska. Antoni i Jan wraz z siostrą Józefą odziedziczyli Miedznę. Spadkobiercy sfinansowali budowę tymczasowego kościoła (1803). Świątynia służyła wiernym przez kolejne 90 lat. Po śmierci Jana (1833) i Antoniego (1852) - na nich wygasła podlaska gałąź Butlerów - pochowanych w grobie rodzinnym przy miejscowym kościele - majątek przejęła ich siostra Józefa z Butlerów Kuczyńska. Ponieważ miała ona kłopoty finansowe, oddała Miedznę pod zastaw marszałkowi Aleksandrowi Kuczyńskiemu.

Materiał zamieszczony dzieki uprzejmości Pani Marzeny Orzeł

Źródła:
1. Ks. Eugeniusz Borowski, Sanktuarium Matki Bożej w Miedznej, Drohiczyn 1996
2. Dariusz Kosieradzki, Hrabiowie na Międzylesiu i Miedznej, Życie Sokołowa 7 V 2004

Ostrowy i Wołodrza

Otto Butler podpułkonik wojsk koronnych kapitan artylerii w oblężeniu zbarazkiem 1649r. wiele przyczynił się do obrony przeciwko Kozakom; następnie walczył przeciwko Szwedom w Moskwie; w nagrodę zasług wojennych dostał królewszczyzny Ostrowy i Wołodrza na Kujawach które w 1668 r. ustąpił bratu Ernestowi, ożenionemu z Jadwigą Żychlińska.

Radziencin

Po śmierci ostatniego przedstawiciela rodu Gorajskich nastąpił podział dóbr. W 1665r klucz radzięciński otrzymała Bogumiła Barbara z Gorajskich Potocka. Jej drugim mężem został pułkownik Jan Butler, kasztelan podlaski, dowódca Regimentu rajtarskiego Hieronima Augustyna Lubomirskiego.
Po śmierci Bogumiły Butlerowej rozgorzał spór majątkowy między roszczącymi sobie prawa do włości radzięcińskiej braćmi Suchodolskimi a bratankiem Jana - Markiem Butlerem. Ostatecznie wygrał ten drugi i w 1717r objął dobra w posiadanie. W 1718r za staraniem Marka Butlera, erygowano parafię.. W 1773r miał miejsce kolejny podział majątkowy. Radzięcin, wraz z okolicznymi wsiami, przejął Kazimierz Opaliński, mąż Anny Butlerowej, chorąży mielnicki.

palac

Gmina Sarnaki

W połowie wieku XVII Sarnaki przechodzą w ręce rodziny Butlerów, którzy wywodzili się z Anglii i przez Kurlandię w 1627 r. dotarli do Polski. Na ziemi mielnickiej pojawili się znaczniej później, kiedy to jeden z nich - Marek Butler otrzymał tytuł hrabiowski. Dziedzic ten, pełen godności i zaszczytów hrabia, dbał o Sarnaki szczególnie po zniszczeniu przez bandy kozackie i po epidemii morowej zarazy, która zdziesiątkowała miejscową ludność. Podźwignął on majątek z upadku, a jego potomkowie również byli dobrymi gospodarzami Sarnak. Ich to staraniem miejscowość ta uzyskała w 1754 roku prawa miejskie. Szczególnie zasłużył się w tym względzie hrabia Aleksander Butler - starosta mielnicki i poseł konwokacyjny po Auguście III. Po śmierci Aleksandra Butlera Sarnaki jako wiano jego córki Rozalii przechodzą we władanie rodziny Ossolińskich, do której należał mąż Rozalii - Antoni Hrabia Ossoliński, ich syn Stanisław Ossoliński odziedziczył już nie tylko Sarnaki, ale i cały tak zwany Klucz Klimczycki, do którego oprócz Sarnak i Klimczyc należało jeszcze kilkanaście wsi zarobnych i folwarcznych.

Sarnaki


Dziesiuszki

Powiat wiłkomirski, parafia kurlewska Dobra Tadeusza Butlera, przy szosie Petersburg - Warszawa, położona z pałacykiem i pięknym ogrodem.

Gudziszki

Wieś powiat oszmiański.. Należała w 1695 r. do Butlerów.

Igłówka

Wieś powiat maryam-polski gm. jaworowo, odległość 20 wiorst od Mariampola, liczy 30 domostw. Zaczął tu erygować hr Michał Butler. Starosta preński 1781 r.

Jociszki

Dwór i wieś w powiecie wiłkomirskim, dostały się podkomorzemu Butlerowi, po którym wziął w spadku syn jego Tadeusz. Obecnie nabył z licytacyji Szulików.

Juchowno

Folwark prywatny nad rzeką Miadziolicą. Powiat wilejski. Dziedzictwo Kazimierza Butlera.

Kozaczyzna

Powiat nowoaleksandrowski okr Sołecki. W XVIII wieku dziedzictwo Butlerów.

Mielnik

Nad Bugiem powiat bielski. W 1771 r. posiadał je Aleksander Butler.

Ptasztoka

Dwór, powiat wiłkomirski. Własność Butlerów.

Podgaje

Wieś w powiecie dzisieński gm. Głębokie. Własność Butlerów.

Preny

Jan Kazimierz prosił swego brata Władysława IV, by zezwolił na rozdanie dóbr stanowiących jego uposażenie, między zasłużonych dworzan. Wtedy starostwo otrzymał Gotard Wilhelm Butler, towarzysz podróży i niewoli królewskiej we Francji 1638-1640 r.

Rabszany

Dobra w powiat wiłkomirskim. Własność Butlerów

Radzięcin

Powiat zamojski, leży nad rzeką Łabą. Własność Butlerów 1758 r.

Strugi

Wieś, powiat oszmiański. Własność Butlerów.

Ukla

Wieś, trzy folwarki nad jeziorem Ukle. Powiat dziesieński Do 1692 r. własność Butlerów.

Wełpin

Dobra rycerskie nad jeziorem Bysławskim, powiat tucholski. Ludwik Koenig nadaje Konradowi Butlerowi i jego spadkobiercom.


Powyższe informacje znajdują się w "Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich".

 

Copyright 2008-2019 by Andrzej Butler