Herby rodziny Butlerów

Herb Butlerów

Herb Butlerów

Herb Butlerów

Herb Butlerów - Tatarzyn

Herb Butlerów - Ostrowski

Herb Butlerów

Herb ButlerówHerb Butlerów Linii AngielskiejHerb Butlerów - Ormonde

Herb Butlerów

Herb Butlerów

Herb Butlerów 1311

Herb Butlerów wg Herold Polski str. 150 z opisem

379. Butler: a) ma być w czerwonym polu kosz z uchem napełniony gronami.
W klejnocie trzy pióra strusie czerwone, na środkowym trąbka myśliwska żółta. (fig. 209) (Dachnowski: Herbiarz polski 218)
Ale Niesiecki (II, 364) rysuje kosz, który jest napełniony kwiatami, nie gronami.
380. b) Natomiast Herbiarz król. pol. (I, 111), zgoła odmiennym kształtem herb Butler kładzie. Ma być mianowicie szczyt w krzyż na cztery rozdzielony pola, z tarczą sercową we środku: w pierwszem czarnem schody złote o czterech stopniach, w drugiem i trzeciem czerwonem po.

Herb Butlerów
Herb Butlerów