History of family
Family herbs
Family tree
Butler's possessions
Miedzna
Famous Butlers
Butlerowie nieznani
House related
Irish roots
Butlerowie i literatura
Linia Myszyniecka.jpg
Listy do Radziwiłów
Foto gallery
Statistics
Associations
Contact
Press about us
Archiw
Links


Linia Myszyniecka



Wędrówki po Guberni Augustowskiej

Aleksander Połujański
Fragment książki rozdził V str. 81 (poświęcony Butlerom) wydana w 1859 r.
Puszcza nowogrodzka w dawnych czasach nosiła miano Puszczy zielonej i przeznaczoną była przez książąt mazowieckich oraz królów polskich na miejsce wygnania z kraju. Z wielkiej liczby wygnańców pochodzą żyjące w puszczy do dziś dnia niektóre familje, które się szczycą pochodzeniem swoim od pierwszych magnatów Rzeczpospolitej, takimi są Małachowscy, Pacowie, Poniatowscy, tudzież Butlerowie, Ruszczycowie i kilka innych. W tych familjach, pod zatartym blaskiem powierzchownym ich rodu, dojrzysz wzniosłe szlachetne uczucia.




















Spis powstańców Styczniowych poz.65 Butler Marian (czytelna czcionka, jest litera "t", a nie "l".)
Pisownia oryginalna;
Marian Butler "przemysłowiec" z Dulska, przestępca polityczny. Żandarmowi Afaltowskiemu, przebywającemu w Dulsku, okazywał czynną pomoc, poradził mu ogolić brodę dla uchronienia się od aresztowania i czynnie wspomagał powstańcóww. Na mocy wyroku sądu wojennego w Płocku w 1863 r., zatwierdzonego przez namiestnika, zesłany na osiedlenie się w gub. jenisejskiej. Wskutek manifestu carskiego z 25 maja 1871 r., wrócił do Rypina 15 czerwca 1872 r. "





Butler Adam - ur. w 1841 r. w rodzinie chłopskije w Jednorożcu, pow. przasnyski.
Uczestnik powstania styczniowego. Podkomendny kpt. Józefa Trąpczyńskiego. Brał udział w bezpośredniej walce z wrogiem, m.in. w zwycięskiej bitwie stoczonej 28-29 VI 1863 r. o tzw. Polską Kępę /wzniesienie nad Orzycem w granicach Drążdżewa Nowego gm. Jednorożec, pow. przasnyski/. Krzewiciel idei niepodległościowych. Jako naoczny świadek wielu doniosłych wydarzeń, przekazywał wiedzę o nich podczas lokalnych manifestacji patriotyczno-religijnych w Drążdżewie oraz na spotkaniach z uczniami miejscowej szkoły, rozbudzając w młodym pokoleniu chęć poznania i kultywowania historii swojej „małej ojczyzny”.

Zmarł 21 X 1934 r. Spoczywa na cmentarzu par. w Drążdżewie.
Podst. opr.: Pisemna informacja Tadeusza Kruka.

(Powyższy biogram znajduje się na str. 120 w: Stanisław Pajka „Słownik biograficzny Kurpiowszczyzny XX wieku”, Kadzidło 2008)




 

Copyright 2008-2019 by Andrzej Butler